Chi tiết đơn hàng

Tên sản phẩm Hình ảnh Giá Số lượng Thành tiền Xóa
ELICA - ELIBLOC 9 ST SILVER F 80 6,050,000 VNĐ Cập nhật 6050000
Tiếp tục mua hàng Xác nhận mua Tổng : 6,050,000 VNĐ
Mời bạn nhập các thông tin dưới đây để hoàn thành đặt hàng
Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Yêu cầu thêm
Mã xác nhận