Chi tiết đơn hàng

Tên sản phẩm Hình ảnh Giá Số lượng Thành tiền Xóa
ELICA - ELIBLOC 9 LX SILVER F 60 5,650,000 VNĐ Cập nhật 5650000
Tiếp tục mua hàng Xác nhận mua Tổng : 5,650,000 VNĐ
Mời bạn nhập các thông tin dưới đây để hoàn thành đặt hàng
Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Yêu cầu thêm
Mã xác nhận