Chi tiết đơn hàng

Tên sản phẩm Hình ảnh Giá Số lượng Thành tiền Xóa
ELICA - TENDER EDS IX A 70 22,550,000 VNĐ Cập nhật 22550000
Tiếp tục mua hàng Xác nhận mua Tổng : 22,550,000 VNĐ
Mời bạn nhập các thông tin dưới đây để hoàn thành đặt hàng
Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại
Yêu cầu thêm
Mã xác nhận